سیم تخت بافته شده (CTC)

برای ساخت سیم پیچ‌های با جریان نسبتا زیاد که سطح مقطع سیم بالایی را می‌طلبد به منظور کاهش تلفات اهمی و اضافی، از سیم‌های تخت بافته شده استفاده می‌شود. این نوع سیم از بافت تعداد مشخصی رشته سیم تخت لاکی ایجاد می‌گردد که علاوه بر افزایش سطح مقطع موثر عبور جریان مقدار تلفات پراکندگی در سیم پیچ‌ها را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. از دیگر مزایای این نوع سیم‌ها می‌توان به افزایش استقامت مکانیکی آنها با اضافه کردن پوشش اپوکسی به هر یک از رشته‌های سیم لاکی اشاره کرد. همچنین با استفاده از پوشش نتینگ می‌توان انتقال حرارت بین روغن و سیم‌پیچ را به طوری چشمگیری افزایش داد. در مجموعه آریا ترانسفو با به کارگیری جدیدترین ماشین آلات اروپایی توانایی تولید این سیم‌ها تا ۸۰ رشته با انواع پوشش‌های کاغذی و نتینگ  وجود دارد. رشته‌های سیم لاکی برای تولید این نوع سیم‌ها از معتبرترین سازنده‌های داخلی سیم لاکی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی تامین ‌شده تا در نهایت تضمینی برای اطمینان از کیفیت محصول نهایی باشد. همچنین الزامات فنی و کیفی استاندارد IEC 60317 در ساخت و تحویل محصول اعمال میگردد. با توجه به ظرفیت ایجاد شده علاوه بر پوشش نیاز مجموعه به این نوع سیمها آمادگی عرضه به مشتریان هم وجود دارد .

برای ساخت سیم پیچ‌های جریان بالای ترانسفورماتور قدرت به منظور کاهش تلفات اهمی و پراکندگی، از سیم‌های بافته شده استفاده می‌شود. این سیم از بافته شدن تعداد مشخصی رشته ریز سیم تخت لاکی ایجاد می‌گردد که علاوه بر افزایش سطح مقطع موثر عبور جریان مقدار تلفات پراکندگی در سیم پیچ‌ها را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. نزیدک به بیش از 50 سال است که از این نوع سیم‌ها در ساخت ترانسفورماتورها استفاده می‌شود. از دیگر مزایای این نوع سیم‌ها می‌توان به افزایش استقامت مکانیکی آنها با اضافه کردن پوشش اپوکسی به هر یک از رشته‌های سیم اشاره کرد. همچنین با استفاده از پوشش نتینگ می‌توان انتقال حرارت بین روغن و سیم‌پیچ را به طوری چشمگیری افزایش داد. در شرکت آریا ترانسفو با به کارگیری جدیدترین تکنولوژی روز اروپا توانایی تولید این سیم‌ها را تا 80 رشته با انواع پوشش‌های کاغذی، نتینگ و یا cordex وجود دارد. رشته‌های سیم لاکی برای تولید این نوع سیم‌ها از معتبرترین سازنده‌های داخلی و خارجی سیم لاکی با رعایت بالاترین کیفیت‌های استانداردی تامین می‌شود تا در نهایت تضمین برای اطمینان از کیفیت محصول نهایی باشد. همچنین طراحی، محاسبه و ساخت سیم‌های بافته شده تماماً بر اساس IEC 60317 می‌باشد و با استفاده از تجهیزات روز دنیا کیفیت نهایی سیم تضمین می‌گردد.

تصاویر سیم تخت بافته شده (CTC)