ترانس-قدرت-آریا-ترانسفو

ترانسفورماتورهای قدرت

ترانسفورماتورهای قدرت یکی از اجزای اصلی سیستم‌های انتقال و توزیع برق بوده که برای تغییر سطوح ولتاژ بین این سیستم‌ها استفاده می‌شوند. انواع مختلف ترانسفورماتورهای قدرت گروه صنعتی آریا ترانسفو عبارتند از: