ترانسفورماتورهای کوره و یکسوساز

محصولات تولیدی این گروه صنعتی که در صنایع مختلف از قبیل فولاد، فروآلیاژ و صنایع الکترولیز استفاده می‌شوند شامل ترانسفورماتورهای کوره، یکسوساز، شیفت فاز، سیکلوکانورتر و راکتورهای سری بوده و هر کدام از این اجزا و ترانسفورماتورها وظایف مختلفی را در صنایع بر عهده دارند. انواع مختلف ترانسفورماتورهای کوره و یکسوساز تولیدی گروه صنعتی آریا ترانسفو عبارتند از: