رویداد

کویر، بزرگترین ترانسفورماتور قوس کشور (در حال ساخت)

گروه صنعتی آریا ترانسفو تولید‌کننده انواع ترانسفورماتورهای توزیع، فوق توزیع، قدرت، کوره قوس الکتریکی، راکتور، شیفت فاز و همچنین سیم و تجهیزات مورد مصرف در ترانسفورماتور می‌باشد. سرمایه‌گذاری در کلیه ... ادامه مطلب

ساخت و تحویل بزرگترین ترانسفورماتور نیروگاهی با سیستم خنک کنندگی ODAF در داخل کشور

در سال پشتیبانی و حمایت از تولید و علی رغم تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های جهانی، با تکیه بر دانش و تجربه جوانان این مرز و بوم، بزرگترین ترانسفورماتور نیروگاهی با سیستم ... ادامه مطلب

ترانسفورماتور دوکوهه ۳۸۵

گروه صنعتی آریا ترانسفو تولید‌کننده انواع ترانسفورماتورهای توزیع، فوق توزیع، قدرت، کوره قوس الکتریکی، راکتور، شیفت فاز و همچنین سیم و تجهیزات مورد مصرف در ترانسفورماتور می‌باشد. سرمایه‌گذاری در کلیه ... ادامه مطلب