مزایای همکاری با ما

گروه صنعتی آریا ترانسفو به عنوان یکی از مجموعه‌های مطرح صنعت برق کشور، محیط بسیار مناسبی را برای پذیرش استعدادهای جوان و نخبه فراهم آورده است. به کارگیری و استفاده از تکنولوژی روز، این گروه صنعتی را تبدیل به گزینه‌ای جذاب برای مهندسین و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر نموده است. در این گروه مهمترین سرمایه حقیقی، نیروی انسانی آن می‌باشد و رسیدگی و بهبود موارد تاثیرگذار بر نیروی انسانی از با اولویت‌ترین امور جاری دپارتمان منابع انسانی است.

اهم امتیازات همکاری با گروه صنعتی آریا ترانسفو به شرح ذیل می‌باشد:
حقوق مکفی و مزایای مالی دیگر که با توجه به سابقه، تخصص، تحصیلات و شایستگی‌های فردی، بالاتر از قانون کار پرداخت می‌شود.
کار در محیط حرفه‌ای، تخصصی، علمی، صمیمی با فرهنگ سازمانی غنی و سیستماتیک و بدون تبعیض که تخصص، تجربه، پشتکار، احترام به همکاران و مشتریان و رعایت قوانین و مقررات سازمان زمینه ارتقاء و پیشرفت همکار را تعیین می‌کند.
امکان زندگی و بهره‌مندی از منطقه خوش آب و هوا و ییلاقی شهمیرزاد در استان سمنان، به دور از آلودگی شهرهای بزرگ و همچنین نزدیکی به شهر تهران و بهره‌گیری از امکانات پایتخت فراهم است.
عقد قراردادهای کار بلند مدت و امنیت شغلی بالا در همه موقعیت‌های شغلی این سازمان وجود دارد.
سرویس رفت و آمد، وعده غذایی گرم، امکان بهره‌مندی از خدمات پزشکی و درمان رایگان در محیط کار، بیمه تکمیل درمان، بیمه عمر و حوادث، توزیع منظم بسته‌های معیشتی و استفاده از امکانات فرهنگی و ورزشی از جمله اقدامات رفاهی قابل ذکر در گروه صنعتی آریا ترانسفو می‌باشد.
پرداخت پاداش و تسهیلات در صورت لزوم به صورت سازمان یافته و منظم در این گروه صنعتی برقرار است.
سازمان‌دهی همکاران طبق آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان آریا ترانسفو و بهره‌مندی از آموزش‌های بدو استخدام، حین خدمت و آموزش‌های تخصصی و تکمیلی مورد نیاز مشاغل تعریف شده با هدف افزایش مهارت‌های همکاران، ارزیابی‌های مستمر عملکرد پرسنل و ارتقاء شغلی ایشان در این سازمان برقرار می باشد.

گروه صنعتی آریا ترانسفو به عنوان یکی از مجموعه‌های مطرح صنعت برق، محیط بسیار مناسبی برای پذیرش استعدادهای جوان و نخبه فراهم آورده است. به کارگیری و استفاده از تکنولوژی روز، این شرکت را تبدیل به گزینه‌ای جذاب برای مهندسین و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر نموده است.
اهم امتیازات همکاری با گروه صنعتی آریا ترانسفو به شرح ذیل می‌باشد:

  • حقوق مکفی و مزایای مالی دیگر که با توجه به سابقه، تخصص و تحصیلات مربوطه پیشنهاد می‌شود.
  • کار در محیط بدون تبعیض که تنها زمینه پیشرفت فرد را تخصص، تجربه، پشتکار و احترام به همکاران و مشتریان و رعایت قوانین و مقررات شرکت می‌داند.
  • کار در محیط صمیمی و همچنین علمی و تخصصی که به تخصص و تجربه فرد ارج گذاشته می‌شود.
  • امکان زندگی و بهره‌مندی از منطقه خوش آب و هوا و ییلاقی شهمیرزاد در استان سمنان، بدور از آلودگی شهرهای بزرگ و همچنین نزدیکی به شهر تهران و بهره‌گیری از امکانات پایتخت