اکتیوپارت

یکی از محصولات قابل ارایه گروه صنعتی آریا ترانسفو انواع اکتیو پارت ترانسفورماتورهای توزیع تا 4000kVA, 36kV و قدرت تا 550MVA, 420kV می‌باشد که با رعایت الزامات فنی لازم بر اساس طرح مشتری یا طراحی داخل مجموعه می‌تواند تحویل گردد. استفاده به عنوان جایگزین در ترانسفورماتورهای تعمیری و پوشش کسری ظرفیت تولید سایر تولیدکنندگان ترانسفورماتور از جمله موارد کاربرد این محصول می‌باشد.
لازم به ذکر است که بر حسب توافق، امکان انجام شدن انواع تست‌های مورد نیاز در مجموعه فراهم بوده، گواهی مربوطه به‌همراه محصول ارایه می‌گردد. همچنین روش مناسب ارسال و بسته‌بندی با توافق طرفین انتخاب تا از تحویل با کیفیت محصول اطمینان حاصل شود.