سیم و تجهیزات

گروه صنعتی آریا ترانسفو به منظور تامین نیاز شرکت‌های زیر مجموعه خود و همچنین سایر شرکت‌های ترانسفورماتورسازی، بهره برداران، پیمانکاران و تعمیرکاران ترانسفورماتور، امکان تولید و تامین انواع قطعات و تجهیزات و همچنین سیم‌های مورد مصرف در ترانسفورماتور را به شرح زیر ایجاد نموده است.