ترانسفورماتور کوره پاتیلی (LF Transformer)

این نوع ترانسفورماتورها دارای ظرفیت نسبتاً پایین­‌تری نسبت به ترانسفورماتورهای نوع EAF هستند. همچنین تنش‌­های گذرا در این نوع ترانسفورماتورها نسبت به نوع EAF کمتر است. از اینرو اغلب ساختار این نوع ترانسفورماتورها از نوع تک اکتیو پارت بوده و دارای عملکرد شار متغیر می‌­باشند. به هر حال عبور جریان­‌های بالا و تنوع در سیکل بارگیری از این نوع ترانسفورماتورها نیازمند طراحی و تولیدی قابل اطمینان است. اغلب در شرکت­‌هایی که از ترانسفورماتور EAF استفاده می‌‌کنند، بهره‌گیری از ترانسفورماتورهای LF برای تصفیه نهایی محصول و تشکیل آلیاژ نهایی ضروری است.