ترانسفورماتور کوره مستغرق (SAF Transformer)

این نامگذاری منحصراً برای ترانسفورماتورهای صنعت فروآلیاژ و فروسیلیس استفاده می­‌شود و به مدفون شدن الکترودهای کوره در زیر بار و تسهیل فرآیند در اطراف نوک الکترودها اشاره دارد. این ترانسفورماتورها اغلب بصورت دائمی زیر بار بوده، امپدانس نسبتاً کوچک بوده و ولتاژهای نسبتاً کوچکی را به الکترودها متصل می­‌کنند. خروجی ترانسفورماتور دارای پله‌­های ولتاژی زیادی بوده و فاصله بین پله‌­ها نسبتاً کوچک است. این ترانسفورماتورها اغلب بصورت سه ترانسفورماتور تک فاز و ندرتاً سه فاز یکپارچه مورد بهره‌­برداری قرار می‌­گیرند و توان الکتریکی از طریق لوله‌­های مسی آبگرد به الکترودهای کوره منتقل می‌گردد. نوسانات الکترودینامیکی، شوک­‌های حرارتی، وجود هارمونیک­‌های جریانی بالا و ضریب قدرت پائین از مهمترین ویژگی‌ها­ و شرایط بهره‌­برداری این نوع ترانسفورماتورها است که سبب نگاه ویژه در طراحی، انتخاب متریال و ساخت این نوع ترانسفورماتورها می­‌گردد.