ترانسفورماتور تغییر دهنده فاز (Phase Shifter)

ترانسفورماتورهای تغییر دهنده فاز به منظور کنترل پخش بار در شبکه های موازی انتقال مورد استفاده قرار می‌گیرد. با بکارگیری مناسب این تجهیزات می‌توان نیاز به احداث خطوط و نیروگاه‌های جدید را کاهش داد. این مجموعه آمادگی طراحی و تولید این محصول مطابق نیاز مشتریان را دارا می‌باشد.