اتو ترانسفورماتور

اتوترانسفورماتورهای قدرت عموماً برای اتصال در شبکه‌های قدرت دارای سطوح ولتاژی مختلف مانند 400kV به 230kV و یا 230kV به 132kV استفاده می‌شوند. در صورتی که سطوح ولتاژی دو سیستم ولتاژی ترانسفورماتور نزدیک به‌هم باشند، استفاده از اتوترانسفورماتور مقرون به صرفه‌تر از ترانسفورماتور با سیم‌پیچ مجزا خواهد بود و در توان‌های یکسان ابعاد فیزیکی کوچکتری نسبت به ترانسفورماتورهای با سیم پیچ مجزا خواهند داشت. محاسبات دقیق شار نشتی در اکتیو پارت، محاسبات دقیق تلفات با توجه به شرایط بارگیری مختلف، محاسبات ولتاژ گذرا، تحلیل دقیق میدان الکتریکی برای رسیدن به ساختار عایقی مطمئن و مطلوب و بررسی نیروهای الکترو دینامیک در شرایط اتصال کوتاه از پیچیدگی‌های خاص طراحی اتوترانسفورماتورها می‌باشد که مجموعه آریا ترانسفو با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای پیشرفته و مهندسین مجرب توانایی طراحی، تولید و تست این نوع ترانسفورماتورها را دارا می‌باشد.

تصاویر اتو ترانسفورماتور