ترانسفورماتور یکسوساز

در شرکت‌های معدنی و صنعتی که دارای خروجی دودکش با ذرات معـلق هسـتند از فیلترهـای مخصوصی جهـت کنترل ذرات استفـاده می‌شـود که با باردار کـردن ذرات معلق در یک میدان الکتریکی قوی و جذب توسط صفحات مخصوص، مانع پراکنده شدن آن و آلودگی محیط‌زیست می‌شود. در این فرآیند از یک ترانسفورماتور یکسوساز جهت تولید ولتاژ بالا یکسو شده استفاده می گردد. با توجه به ولتاژ بالای این ترانسفورماتورها، طراحی و سـاخـت یکسوسـازها و نحـوه عایـق‌بنـدی آن‌هـا اهمیت بسیـاری دارد. این ترانسفـورمـاتورها به دلیـل ملاحـظات عـایقی معمولا به صورت روغنی می‌باشد ولی در مـوارد خاص و بر اساس نوع کاربرد و توان دستگاه به صورت خشک نیز ساخته می‌شوند.
این محصول قـابلیت کار به صورت منبع ولتاژ یا منبع جریان را دارد. مدار یکسو‌کننده، نوع ترانسفورماتـور، سیستم کنترلی بر اساس نوع کاربرد و مشخصات فنی مورد نظر طـراحی می‌گردد. این ترانسـفورماتـورها به دو صورت کنسرواتوری و هرمتیـک طراحی می‌‌شوند. در طراحـی و ساخـت این ترانسفورماتور‌ها تمهیداتی پیش‌بینی و همچنین تجهیـزاتی به کار گرفته شـده است، که سبب کاهش جریان اتصال کوتاه و نیز کنترل هارمونیک‌ها می‌گردد.
از جمله کاربردهای این ترانسفورماتورهای می توان به تغذیه فیلترهای الکترواستاتیک و استفاده در صنایع سیمان، فولاد، کاغذ و… اشاره نمود.

کاربردهای دیگر ترانسفورماتورهای یکسوساز در صنایع الکترولیز بوده که این ترانسفورماتورها برای تغذیه رکتیفایرهای قدرت مورد استفاده قرار می­‌گیرند. توپولوژی­‌های متنوع در رکتیفایرهای قدرت سبب می­‌گردد که این ادوات به ترانسفورماتورهای چند خروجی با زوایای برداری مختلف نیازمند باشند. از این‌رو، برای دستیابی به این خواسته، این ترانسفورماتورها اغلب با ساختارهای پیچیده طراحی و ساخته می‌­شوند. از سوی دیگر لزوم در نظر گرفتن هارمونیک­‌های جریانی نیازمند استفاده از نرم­‌افزارها و ابزارهای بسیار تخصصی است.