ترانسفورماتور روغنی با کلید تنظیم ولتاژ تحت بار

امروزه با توجه به گسترش شبکه توزیع برق و تامین نیاز مصرف‌کنندگان مختلف، پایداری و ثبات کیفیت برق از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. با افزایش طیف مشترکین و نیز گسترش شبکه‌های توزیع، افت ولتاژ در خطوط این شبکه به یک چالش اساسی تبدیل شده است. از این‌رو به منظور تثبیت ولتاژ مصرف‌کننده و بهبود قابلیت اطمینان شبکه، استفاده از ترانسفورماتورهای توزیع با تپ‌چنجر قابل تغییر زیر‌بار به عنوان راهکاری موثر در حال گسترش می‌باشد.

ترانسفورماتورهای مرسوم با تپ‌چنجر‌های غیر قابل تغییر زیر‌بار، در طول شبانه‌روز قابلیت پاسخگویی سریع به تغییرات تولید و مصرف را نداشته و لذا بکارگیری ترانسفورماتورهای با تپ‌چنجر قابل تغییر زیر‌بار بهترین گزینه در این شرایط می‌باشد. علاوه‌بر‌این، ترانسفورماتورهای توزیع با تپ‌چنجر قابل تغییر زیر‌بار دارای کاربرد گسترده‌ای در حوزه صنایع نیز می‌باشـند. در صـنایع بزرگ که عموماً دارای بارهای الکتروموتوری با توان‌های بالا می‌باشند، پایدار نگه داشتن ولتاژ شبکه در زمان شروع به کار الکتروموتورها و نیز زمان توقـف آنـها امـری بسیـار حیـاتی می‌باشـد که صـرفاً ترانسفورماتورهای توزیع با تپ‌چنجر قابل تغییر زیر‌بار قادر به پاسخگویی به چنین نیازی می‌باشند.
از این‌رو گروه صنعتی آریا ترانسفو به عنـوان مجهزترین و بروز‌ترین شرکت تولید‌کننـده ترانسفورماتور در ایران به منظور حل مشکل ثبات ولتاژ در شبکه توزیع اقدام به طراحی و عرضه ترانسفورماتورهای توزیع با تپ‌چنجر قابل تغییر زیر‌بار نموده است. در این ترانسفورماتورها که مجهز به رله تنظیم ولتاژ و ترانسفورماتور نمونه بردار جریان می‌باشند امکان تنظیم خودکار ولتاژ خروجی با توجه به میزان بار شبکه فراهم می‌گردد.