ترانسفورماتورهای هرمتیک

از مهمترین عواملی که باعث کاهش استقامت عایقی روغن و همچنین عایق‌های سلولوزی ترانسفورماتور می‌شود، اکسیژن و رطوبت هوای محیط است که که خصوصاً در مواردی که سلیکاژل رطوبت‌گیر به موقع تعویض نمی‌گردد، از طریق محفظه رطوبت‌گیر به روغن کنسرواتور ترانسفورماتور راه پیدا می‌کند. بهمنظور جلوگیری از اختلاط روغن و رطوبت، در محیط‌های دارای رطوبت و آلودگی بالا از ترانسفورماتورهای هرمتیک که روغن ترانسفورماتور با هوای محیط ارتباطی ندارد استفاده می‌شود.
با توجه به اینکه روغن در ترانسفورماتورهای هرمتیک هیچ
گونه ارتباطی با هوای محیط ندارد، احتمال نیاز به سرویس و نگهداری ترانسفورماتور نیز تا حد زیادی کاهش می‌یابد. بدین ترتیب غیر از مناطق مرطوب، ترانسفورماتورهای هرمتیک در محل‌هایی که سرویس و نگهداری دوره‌ای ترانسفورماتورها امکانپذیر نمی‌باشد نیز کاربرد خواهد داشت.
ترانسفورماتورهای هرمتیک به دو صورت هرمتیک وله‌ای و هرمتیک بالشتک گازی ساخته می‌شوند.

ترانسفورماتورهای هرمتیک وله‌ای

این نوع ترانسفورماتورها کاملاً از روغن پر شده و انبساط و انقباض روغن درون ترانسفورماتور که حاصل از تغییرات دمای محیط و همچنین تغییرات بار ترانسفورماتور می‌باشد، از طریق دیواره‌های وله‌ای قابل ارتجاع که وظیفه خنک‌کنندگی ترانسفورماتور را نیز برعهده دارند انجام می‌گردد.
وله‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی گردند که تحمل کافی در برابر فشار ناشی از انبساط و انقباض روغن ترانسفورماتور را داشته‌ باشند.
مزایای استفاده از ترانسفورماتورهای هرمتیک وله‌ای عبارتند از:

  • کاهش سرعت پیری عایقی روغن و عایق‌های سلولوزی ترانسفورماتور
  • عدم نیاز به سرویس و نگهداری دوره‌ای و تصفیه و تعویض روغن ترانسفورماتور
  • حذف کنسرواتور و در نتیجه کاهش ارتفاع ترانسفورماتور
  • عدم نیاز به رطوبت‌گیر، رله بوخهلتس و روغن نما
ترانسفورماتورهای هرمتیک با بالشتک گازی

در این نوع ترانسفورماتورها یک بالشتگ گازی که معمولاً با یک گاز خنثی مانند نیتروژن پر شده است بین سطح بالای روغن و درپوش ترانسفورماتور قرار می‌گیرد.
با توجه به قابلیت تراکم گاز نیتروژن و همچنین خاصیت ارتجاعی بالشتک گازی، تغییر حجم روغن ترانسفورماتور که نتیجه تغییر دمای محیط و همچنین تغییر بار ترانسفورماتور می‌باشد، باعث افزایش و یا کاهش فشار گاز درون بالشتک می‌گردد. این نوع ترانسفورماتورها علاوه بر مزایای ترانسفورماتورهای هرمتیک وله‌ای قابلیت ساخت در توان‌های بالاتر را نیز دارا می‌باشند. البته باید توجه داشت که در این حالت ارتفاع مخزن ترانسفورماتور به‌دلیل وجود بالشتک گازی افزایش می‌یابد.

تصاویر ترانسفورماتورهای هرمتیک