ترانسفورماتورهای روغنی با منبع انبساط

ترانسفورماتور توزیع روغنی با منبع انبساط به دو نوع، ترانسفورماتور وله‌ای و رادیاتوری تولید می‌شوند.

ترانسفورماتور توزیع روغنی وله‌ای با منبع انبساط

تغییرات دمای محیط و همچنین تغییرات بار ترانسفورماتور در طول مدت بهره‌برداری، دمای روغن ترانسفورماتور را تغییر داده و این تغییر دما باعث تغییر حجم روغن تانک ترانسفورماتور خواهد شد.
منبع انبساط (کنسرواتور) با استفاده از لوله‌های عبور روغن، با روغن درون تانک ترانسفورماتور در ارتباط بوده و انقباض و انبساط روغن ترانسفورماتور باعث کم و زیاد شدن حجم روغن درون کنسرواتور خواهد شد. روغن کنسرواتور با هوای محیط در ارتباط بوده و به‌منظور جلوگیری از ورود رطوبت هوای اطراف به روغن ترانسفورماتور که باعث کاهش استقامت عایقی روغن و همچنین عایق‌های سلولوزی ترانسفورماتور می‌گردد، از یک محفظه حاوی رطوبت‌گیر (سیلیکاژل) استفاده می‌گردد.
غیر از تجهیزات معمول مورد استفاده در ترانسفورماتورهای توزیع تجهیزات اضافی دیگری بنا به درخواست مشتری قابل نصب بر روی ترانسفورماتورها بوده که عبارتند از:

   • انواع ترانسفورماتورهای جریان جهت اندازه‌گیری و حفاظت
   • ترمومترهای سیم‌پیچ
   • جعبه کابل و باسداکت برای سمت‌های فشارقوی و فشارضعیف
   • انواع بوشینگ‌های plug –in
   • رله فشار شکن
   • رله بوخهتس
   • مقاومت زمین
   • و سایر تجهیزات درخواستی
ترانسفورماتور توزیع روغنی رادیاتوری با منبع انبساط
این ترانسفورماتورها ساختار و ویژگی‌هایی شبیه ترانسفورماتور فوق را دارند و فقط جهت خنک‌کنندگی بیشتر، به جای دیواره کنگره‌ای (وله‌ای) از رادیاتور استفاده می‌شود.

تصاویر ترانسفورماتورهای روغنی با منبع انبساط