رسانه
گواهی‌نامه‌های گروه صنعتی آریا ترانسفو

گواهی‌نامه‌ها

در میان اهداف گروه صنعتی آریا ترانسفو، ارائه محصولات و خدمات با کیفیت، در کنار حفظ محیط زیست، به عنوان یک هدف ارزشمند از اولویت بالایی برخوردار است و عزمی راسخ برای تحقق آن، در تعامل با سازمان‌های استاندارد جهانی و ملی در این گروه صنعتی وجود دارد.